Orofaciálna stimulácia predstavuje súbor pohybov a úkonov, ktoré napomáhajú rozvoju motoriky tváre, líc, pier, jazyka, podnebia a hltana. Je vhodná pre deti, ktoré majú problémy so saním, prehĺtaním, narušený uzáver pier, poruchy mimiky.

Prostredníctvom aktivácie svalov je možné docieliť pokroky v dýchaní, saní, žuvaní, hryzení, prehĺtaníhltaní, pití a postupne aj v reči

Orofaciálnu stimuláciu alebo orofaciálnu masáž môže po nácviku robiť aj rodič dieťaťa.


K čomu orofaciálna stimulácia slúži a pre aké detičky je vhodná:

– aktivita a regulácia orofaciálnych funkcií – sanie, hltanie, žuvanie,
hryzenie,

– rozvoj vnímania,

– zlepšenie pohybu,

– rozvoj reči a mimiky,

– podpora vlastnej iniciatívy a samostatnosti,

Je vhodná pre predčasne narodené deti, pre deti s poruchou sania a prehĺtania, pre sondované deti, pre deti s neurologickými ochoreniam alebo poškodením centrálneho nervového systému, pre deti s Downovým syndrómom, pre deti s mozgovou obrnou a pre mnohé iné.

Postup:
Pri stimulácii využívame dotyk, ťah, tlak, hladkanie a ich kombináciu.

Stimulácia sa dá vykonávať:

  1. bodovou technikou, pri ktorej stláčame jednotlivé body v oblasti tváre.
  2. dráhovou technikou kedy jemne prechádzame rukami po tvári dieťaťa po určených líniách.

Hlavné zásady:

– Stimuláciu vykonávame približne 15 minút pred obvyklým časom jedenia.

– Pred začatím uložíme dieťa do zvýšenej polohy, polosedu – podložíme trup

(deka, vankúšik)

– Dieťa by nemalo mať predmety v ústach – cumeľ

– Pokiaľ je dieťa nekľudné, tak jednou rukou si pridržiavame hlavičku a
druhou cvičíme

Celkové trvanie:
novorodenci : 1/2 až 3 min

batoľatá do 6.mesiacov: 1 až 4 minúty

batoľatá do 12.mesiacov: 1 až 5 minút

OFS bodovou technikou
robíme 3x denne, čo najviac opakovaní, každý bod stláčame 5s

1. Stlačíme palcami vnútorné kútiky očí – reakcia dieťaťa je žmurknutie

2. Ďalej stlačíme vonkajšie kútiky očí – reakcia dieťaťa je pohyb očí

3. Potom zatlačíme na jedným prstom do stredu čela nad koreňom nosa, reakcia dieťaťa je zdvihnutie obočia, vraštenie čela

4. Palcami zľahka zatlačíme na vnútorné strany obočia, reakcia dieťaťa stiahnutie obočia

5. Zatlačíme na vonkajšie strany obočia reakcia je vraštenie obočia, kolmá vráska

6. Ukazovákom zľahka zatlačíme na koreň nosa, reakcia dieťaťa zvraštenie nosa

7. Ukazovákmi zľahka zatlačíme na krídla nosa, reakcia dieťaťa rozšírenie nozdier

8. Ukazovákom zľahka zatlačíme na jamku pod nosom nad hornou perou, reakcia dieťaťa je reakcia vrchnej pery,       spojenie pier

9. Ukazovákmi zľahka zatlačíme na oba ústne kútiky, reakcia dieťaťa úsmev

10. Palcom zľahka zatlačíme na bod medzi bradou a dolnou perou, reakcia dieťaťa spojenie pier, spodná pera na hornú

11. Ukazovákom zľahka zatlačíme pod dolnou sánkou v mäkkej časti pod bradou, reakcia dieťaťa prehltnutie

12. Postup opakujeme aspoň 3 krát, každý bod stláčame 5 sekúnd

OFS dráhovou technikou:
má 6 dráh, každú dráhu odporúčame opakovať približne 5 krát

1. ukazovákmi obojstranne pomaly a zľahka prejdem dráhu od brady k vrcholu hlavičky podľa obrázku po tvári dieťaťa, reakcia dieťaťa je zášklb bradou, sledovanie očami

2. ukazovákmi obojstranne pomaly a zľahka prejdeme dráhu od ústnych kútikov k vrcholu hlavičky podľa obrázku po tvári dieťaťa, reakcia dieťaťa je zášklb kútikom úst jednostranne

3. ukazovákmi obojstranne pomaly a zľahka prejdem od nosových krídel k vrcholu hlavičky podľa obrázku po tvári dieťaťa, reakcia dieťaťa je rozšírenie nosných krídel jednostranne

4. ukazovákom pomaly a zľahka prejdem dráhu č.4 od koreňa nosa k vrcholu hlavičky podľa obrázku po tvári dieťaťa, reakcia dieťaťa je zvraštenie nosa, čela, pohľad hore 1

5. ukazovákmi obojstranne pomaly a zľahka prejdem dráhu č.5 ponad obočie až za ušká podľa obrázku po tvári dieťaťa, reakcia dieťaťa je jednostranné zdvihnutie obočia 1

6. ukazovákom pomaly a zľahka prejdem dráhu č.6 okolo tváre podľa obrázku okolo tváre dieťaťa, reakcia dieťaťa je pohľad, úsmev, grimasa

OFS dráhovou technikou rehabilitačné oddelenie NÚDCH:
3 dráhy

1. ukazováky priložím na vnútorné strany obočia a nakreslín na tváričke srdiečko smerom k brade- celkovo 5 x

2. Ukazováky priložím pred ušká a ťahavým pohybom prejdem dráhu ku kútikom úst – 5x

3. Ukazovákom obkreslím kruh okolo pier – 5x

4. Opakujem minimálne 3 krát, pri priložení na jednotlivé body jemne zatlačím.

Zdroje

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/5_ops_pincakova_margita_-_edukacia_ziaka_s_tazkym_zdravotnym_znevyhodnenim.pdf

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/5_ops_pincakova_margita_-_edukacia_ziaka_s_tazkym_zdravotnym_znevyhodnenim.pdf

https://www.nspnz.sk/neonatal/stand/06.pdf

https://www.nspnz.sk/neonatal/stand/06.pdf

https://fyzioterapiask.wordpress.com/nas-kolektiv/kin/23-orofacialna-regulacna-metodika/

https://fyzioterapiask.wordpress.com/nas-kolektiv/kin/23-orofacialna-regulacna-metodika/

http://prolp.sk/wp-content/uploads/2017/12/revuelp_2016_1.pdf