Starostlivosť o u nás hospitalizované deti pokračuje v ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom. Zabezpečujeme dlhodobé sledovanie rizikových novorodencov v spolupráci s ostatnými špecialistami, podľa rizika a ochorenia dieťaťa. Vyšetríme v nej približne 5 tisíc detí ročne. Ambulancia úzko spolupracuje aj s Úsekom včasnej diagnostiky, kde pôsobí liečebný pedagóg a logopéd. Zabezpečuje tiež očkovanie vybraných detí proti RSV vírusom.