Naše oddelenie má k dispozícii pasterizované ženské mlieko od vyšetrených zdravých darkýň. Vedúci lekár, MUDr. Katarína Vicianová, je členom Národného výboru na podporu dojčenia pri MZ SR a Slovenského výboru pre UNICEF.