Deti s jednoduchšími poruchami adaptácie, či menej závažnými ochoreniami prejdú do starostlivosti VLDD (všeobecný lekár pre deti a dorast), ktorého si sami zvolíte. Deti, ktorých zdravotný stav potrebuje ďalšie sledovanie, budú okrem všeobecného lekára sledované aj odborníkom – pediatrom neonatológom v Ambulancii rizikového novorodenca, prípadne ďalšími špecialistami podľa povahy ochorenia.