Pokiaľ to situácia vyžaduje, môže byť hospitalizovaný namiesto matky otec dieťaťa, prípadne osoba, ktorá sa bude o dieťa v budúcnosti starať (napríklad stará matka v prípade neplnoletosti, alebo závažného dlhodobého ochorenia matky)