Sú situácie, kedy hospitalizácii bránia zdravotné ťažkosti dieťatka, alebo Vaše. Čo najintenzívnejší kontakt matky s dieťaťom je ale prirodzený, žiadúci a mal by byť využitý ihneď ako je to možné.Hospitalizácia je nutná pokiaľ sa jedná o matku prvorodičku, a to minimálne niekoľko dní pred plánovaným prepustením do domácej starostlivosti a tiež v prípade že je potrebné získať špeciálne zručnosti (výmena stomických sáčkov, sondovanie, ošetrovanie tracheostómie, rehabilitácie, podávanie liekov)