Návštevné hodiny sú od 14:00 do 18:00 denne. Výnimočne sú povolené návštevy v inom čase, vždy však po dohovore s primárom oddelenia.