Nebojme sa tracheostómie

V krátkom videu sa dozviete rozdiel medzi tracheotómiou a tracheostómiou, kedy dieťa potrebuje tracheostómiu ako aj aké pomôcky a ďalšiu starostlivosť si bude následne vyžadovať, ako sa tracheostomická kanyla vymieňa, ktoré zmeny zdravotného stavu dieťaťa si vyžadujú lekárske ošetrenie a na ktoré bežné úkony by rodičia mali zamerať svoju pozornosť. Odkazy na videá spomínané v… Čítať viac

Čítať viac

Synagis

Chránime vaše  deti pred  zlým RSV  (respiratory syncycialny vírus). Je to bežný ale veľmi nákazlivý vírus,  šíri sa vzduchom, telesným kontaktom,  dotykom či  bozkávaním. Môže prežívať aj hodiny na pracovnom stole alebo použitej vreckovke.  U starších detí má infekcia príznaky podobné bežnému prechladnutiu .           V útlom veku je častou príčinou infekcií dýchacích ciest, ktoré u pôvodne predčasne… Čítať viac

Čítať viac

Retinopatia nedonosených

Reti – ČO? Retinopatia Čo je to RETINOPATIA? Slangovo ROP-ka, skratka z angl. retinophaty of prematurity, je očné ochorenie, potencionálne oslepujúce, ktoré postihuje nezrelú sietnicu vašich prematúrnikov. Vysvetlenie pojmov: prematúrny = nedonosený, predčasne narodený gestačný týždeň = týždeň, v ktorom nastal pôrod refrakčná chyba = ochorenie oka, t.j. ďalekozrakosť, krátkozrakosť strabizmus = škúlenie sietnica = anatomická časť… Čítať viac

Čítať viac

Moje dieťa ma vývod, čo teraz?!

Nádych – výdych, žiadna panika, všetko sa dá zvládnuť. Čo je to STÓMIA? Slovo pochádza z gréčtiny (ústa), v prenesenom význame znamená otvor, vyústenie, vývod. Rozoznávame 3 základné typy: kolostómia – vývod hrubého čreva ileostómia – vývod tenkého čreva urostómia – vývod močovodu Stómia je okrúhla alebo oválna, červeno-ružovej farby ako sliznica v ústach, nie sú na nej… Čítať viac

Čítať viac

Orofaciálna stimulácia

Orofaciálna stimulácia predstavuje súbor pohybov a úkonov, ktoré napomáhajú rozvoju motoriky tváre, líc, pier, jazyka, podnebia a hltana. Je vhodná pre deti, ktoré majú problémy so saním, prehĺtaním, narušený uzáver pier, poruchy mimiky. Prostredníctvom aktivácie svalov je možné docieliť pokroky v dýchaní, saní, žuvaní, hryzení, prehĺtaníhltaní, pití a postupne aj v reči Orofaciálnu stimuláciu alebo… Čítať viac

Čítať viac