Sprievodca dieťaťa do troch rokov veku za hospitalizáciu neplatí. Stravu je potrebné si platiť v zmysle zákona 347/2005.

 

Názov


Poplatok v €


Raňajky 1,00
Obed 3,60
Večera 2,80
Celý deň 7,40