Pri prvom osobnom kontakte rodičia dostanú od nás číselný kód, jedinečný pre ich dieťa. Poskytneme im informácie o zdravotnom stave dieťatka, povahe jeho ochorenia, pláne liečby, prognóze a podobne. Následne sa rodičia (alebo nimi splnomocnená osoba) môžu informovať na zdravotný stav dieťatka osobne, alebo telefonicky po identifikácii číselným kódom.

Informácie o zdravotnom stave poskytuje rodičom v prvom rade ošetrujúci lekár, ktorý má podrobný prehľad o realizovaných aj plánovaných vyšetreniach, podrobné vedomosti o zdravotnom stave a podobne. Informovať sa môžete osobne počas návštevy medzi 14-15,00 hod, alebo telefonicky medzi 11,00 a 15,00 hod. Po 15. hodine starostlivosť o všetkých hospitalizovaných pacientov preberá lekár v pohotovostnej službe, ktorý Vám poskytne len základné informácie. V čase pohotovostnej služby je potrebné informovať sa na zdravotný stav len v prípade mimoriadne závažných stavov. Konzultáciu s primárom oddelenia odporúčame vopred dohodnúť.