– výučba študentov LF UK v Bratislave
– postgraduálne vzdelávanie lekárov a sestier na SZU
– prednášková a publikačná činnosť
– príprava diagnostických a terapeutických postupov v rámci výboru Neonatologickej sekcie SLS a MZ SR