Mamičky, vaše dieťa sa ocitlo u nás, pretože je nedonosené alebo choré. Preto nemôžete svoje dieťa začať dojčiť alebo pokračovať v dojčení. Do obdobia, kým sa jeho stav nezlepší natoľko, že bude možné ho dojčiť, je však potrebné, aby ste si odstriekavali materské mlieko 8-10-krát denne, aby ste vytvorili a udržali dostatočnú zásobu mlieka. Toto mlieko treba správne uskladniť a spracovať, aby mohlo byť v budúcnosti podané vášmu dieťaťu.
Len v ojedinelých prípadoch nemôžeme vaše mlieko dať vášmu dieťaťu:
Príčiny zo strany matky:

 • Liečba rádioizotopmi
 • Liečba cytostatikami
 • Užívanie niektorých druhov liekov (dojčenie a podávanie materského mlieka možné až po konzultácii s neonatológom)
 • Užívanie drog a alkoholu
 • HIV pozitivita
 • Aktívna TBC
 • Akútny psychotický stav a ťažká depresia
 • Pri herpes simplex v oblasti prsníka môže dieťa dostávať mlieko z druhého prsníka (dojčením alebo odstriekané).

Príčiny zo strany dieťaťa:

 • Galaktosémia a niektoré dedičné metabolické poruchy
 • Malabsorpcia glukózy, galaktózy, laktózy
 • Chylotorax
 • Dočasne pre nepriechodnosť črevného traktu – do obnovenia jej priechodnosti

Všetky takéto situácie treba konzultovať s odborníkom na výživu, medicínskym a ošetrovateľským personálom a rodičmi.
Vaše mlieko je súčasťou liečby vášho dieťaťa. Je nielen jeho potravou, ale aj zdrojom jedinečných látok, ktoré zlepšujú jeho trávenie a vstrebávanie, pomáhajú mu rásť, budovať obranyschopnosť voči infekciám, materské mlieko má aj podporný protinádorový účinok, znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení a obezity v neskoršom veku, zlepšuje neurokognitívne funkcie a má mnohé ďalšie funkcie, nenapodobiteľné v umelých náhradách materského mlieka.
Chceme spolu s vami, aby sa všetky prospešné vlastnosti materského mlieka čo najviac zachovali. Napriek tomu musíme pri spracovaní dbať aj o to, aby nedošlo k nadmernému pomnoženiu baktérií a iných choroboplodných zárodkov, ktoré by mohli ohroziť zdravie vášho dieťatka. Preto je mimoriadne dôležité venovať pozornosť nasledujúcej informácii o správnej manipulácii s vaším mliekom.

Odstriekané materské mlieko

Pri manipulácii s odstriekaným MM treba dodržiavať prísny hygienický režim a opatrenia zabraňujúce prístupu mikróbov k mlieku. Materským mliekom je možné preniesť infekciu.
Na zaistenie bezpečnosti a kvality odstriekaného materského mlieka slúžia opatrenia, ktoré tu uvádzame.
Základné pravidlá

 • Pred odstriekavaním mlieka (ručným aj prístrojovým) si umyte ruky mydlom a vodou. Prsia a bradavky nie je nutné pred odstriekavaním dezinfikovať.
 • Ak používate odsávačku, skontrolujte pred odsávaním, že sú jej všetky časti čisté. Používajte odsávačky umyté v horúcej vode, s čistiacimi prostriedkami a poriadne opláchnuté. Po umytí súčastí odsávačky prichádzajúcich do kontaktu s mliekom je vhodné 2x týždenne ich vyvariť. Na klinike je pre hospitalizované matky k dispozícii sterilizátor.
 • Nádoby na uskladnenie. Mlieko odstriekajte priamo do sterilnej fľašky a skladujte priamo v nej, alebo ho okamžite po odstriekaní prelejte do inej sterilnej nádoby na to určenej. Ak je to nepraktické (malý objem mlieka), na skladovanie mlieka možno použiť sterilné striekačky uzavreté sterilnými zátkami alebo sterilné skúmavky. Neplňte fľašky až po okraj v prípade zamrazenia mlieka.
 • Po odstriekaní uzavrite nádobku s mliekom a mlieko chvíľku nechajte pri izbovej teplote vychladnúť (max. 30minút), potom ho uskladnite v chladničke v zbernej nádobe. Neskladujte materské mlieko vo dvierkach chladničky ale iba vnútri na poličke, zabránite tak teplotným zmenám pri otváraní dvierok chladničky. Teplota v chladničke by mala byť 4˚C.
 • Na dosiahnutie želaného množstva v zbernej nádobe môže byť mlieko odstriekané na viackrát v priebehu dňa. Ak ho do 24 hodín neodovzdáte na ďalšie spracovanie na našej klinike alebo do našej banky materského/ženského mlieka, musí byť mlieko zmrazené. Pred zmrazením treba nádobu označiť menom dieťaťa a dátumom s časom zberu materského mlieka.
 • Nepridávajte teplé materské mlieko do zmrazeného, pretože by došlo k čiastočnému rozmrazeniu zmrazeného mlieka. Čerstvo odstriekané mlieko treba schladiť aspoň 1h v chladničke alebo chladiacom zariadení s ľadom alebo ľadovými vrecúškami a potom pridať do už zmrazeného mlieka odstriekaného v tom istom dni.
 • Mlieko z jedného dňa nemiešajte s mliekom z ostatných dní.
 • Neplňte nádobu do plna, nechajte priestor pod vrchnákom, pretože pri zmrazení objem rastie.
 • Zreteľne označte nádoby s mliekom – treba uviesť dátum a časový úsek odstriekavania mlieka a meno dieťaťa
 • Ak užívate lieky, treba o tom informovať ošetrujúceho lekára vášho dieťaťa a overiť, či je možné podať odstriekané mlieko vášmu dieťaťu.

Ďalšie spracovanie materského mlieka

Doma odstriekané materské mlieko (max. 24 skladované pri teplote 4˚C , následne zmrazené) prineste v uzavretých nádobách a odovzdajte do rúk zdravotníckeho personálu. Je vhodné počas transportu mlieka zabrániť jeho ohriatiu – použite chladiaci box alebo vrecká s ľadom).

Čerstvo odstriekané materské mlieko sa musí použiť do 12 hodín, inak musí byť ďalej spracované. Ak je to možné, snažíme sa podať vášmu dieťaťu materské mlieko bez ďalšieho spracovania – zmrazenia a následnej pasterizácie. Spracovaním sa mlieko zbavuje všetkých potenciálne choroboplodných zárodkov, zároveň sa však čiastočne alebo úplne inaktivujú niektoré z jeho bioaktívnych zložiek. Výživová hodnota sa pasterizáciou ani mrazením nemení.

Všetko zmrazené materské mlieko ako aj materské mlieko odstriekané viac ako 12 hodín je pred podaním vášmu dieťaťu pasterizované v banke materského a ženského mlieka. Prevádzka banky podlieha prísnym pravidlám a zaručuje bezpečnosť a kvalitu výživových dávok pre vaše dieťa. O výživových dávkach a ich navyšovaní rozhoduje ošetrujúci lekár poľa aktuálnej tolerancie výživy vášho dieťaťa.

Podávanie čerstvého odstriekaného materského mlieka (OMM)

Pokiaľ dieťa nemôže byť dojčené, je čerstvo odstriekané materské mlieko bez akejkoľvek úpravy najvhodnejšou stravou. Ak si odstriekavate mlieko pri lôžku alebo ho nosíte pravidelne v čase kŕmenia dieťaťa, podá sa dieťaťu takéto čerstvo odstriekané materské mlieko. Mlieko sa môže odtiahnuť z fľašky sterilnou striekačkou a pripraví sa dávka, ktorú možno okamžite podať dieťaťu (po zahriatí na správnu teplotu). Ak sa kŕmi priamo z fľašky, zvyšok mlieka sa po kŕmení znehodnocuje.

Materské mlieko pri prepustení z nemocnice
Pred prepustením z nemocnice si overte, či máte v banke ešte zásoby vášho mlieka. Ak áno, zabezpečte si chladiaci box/tašku na odstriekané mlieko.

Darovanie odstriekaného materského mlieka podlieha samostatným predpisom, o možnostiach darovať nadbytočné materské mlieko vás poinformujú v banke materského a ženského mlieka, informácie nájdete aj na stránke dojcenie.sk.

Zdroj:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 553/2007 Z.z.
Vestník Ministerstva zdravotníctva 2009 čiastka 54-55 – Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podpore výživy dojčiat a batoliat dojčením
The Academy of Breastfeeding, marec 2010, práca podporená grantom Maternal and Child Health Bureau, U.S. Department of Health and Human Services.
Great Ormond Street Hospital: http://www.gosh.nhs.uk/health-professionals/clinical-guidelines/breast-milk-expressing-and-handling