Nádoby na uskladnenie

 1. s pevnými stenami, napr. tvrdý plast alebo sklo, mali by mať vzduchotesné uzavretie.
 2. na krátkodobé uskladnenie (menej ako 72 hodín) možno používať plastové vrecká špeciálne vyrobené na uskladnenie materského mlieka . Neodporúčajú sa na dlhodobé skladovanie, pretože sa môžu vyliať, prederaviť a ľahšie dochádza ku kontaminácii ako u nádob s pevnými stenami, niektoré dôležité zložky mlieka môžu priľnúť k stenám mäkkého plastu a tým chýbať v mlieku.

Základné pravidlá

 1. Pred odstriekavaním mlieka (ručným aj prístrojovým) si treba umyť ruky mydlom a vodou.
 2. Používať nádoby a odsávačky umyté v horúcej vode, s čistiacimi prostriedkami a poriadne opláchnuté. Je možné aj umývanie v umývačke riadu, najmä ak je vybavená ohrievaním vody. Inak je vhodné po umytí nádob ich vyvarenie, ktoré je mimoriadne dôležité.
 3. Skladovať v malých množstvách na minimalizáciu strát. Skladovanie v množstve 100ml a ponúkanie dieťaťu na dokŕmenie, ak je stále hladné, zabráni vyhadzovaniu nedopitého množstva.
 4. Zvážiť skladovanie menších dávok (30-60ml) na neočakávané situácie. Malé množstvo mlieka môže dieťa upokojiť, kým ho matka nepríde nadojčiť.
 5. Na dosiahnutie želaného množstva v zbernej nádobe môže byť mlieko odstriekané na viackrát v priebehu dňa. Čerstvo odstriekané mlieko treba schladiť aspoň 1h v chladničke alebo chladiacom zariadení s ľadom alebo ľadovými vrecúškami a potom pridať do už ochladeného mlieka odstriekaného v tom istom dni.
 6. Nepridávať teplé materské mlieko do zmrazeného, pretože by došlo k čiastočnému rozmrazeniu zmrazeného mlieka.
 7. Mlieko z jedného dňa nemiešať s mliekom z ostatných dní.
 8. Neplniť nádobu do plna, nechať priestor pod vrchnákom, pretože pri zmrazení objem rastie.
 9. Ak je to možné, zreteľne označiť nádoby vodovzdornými nálepkami a nápismi.
 10. Uviesť dátum odstriekania mlieka a meno dieťaťa (pre použitie mimo domu v inom zariadení)
 11. Mlieko nie je homogenizované, preto treba očakávať, že dôjde k jeho separácii. Tuková vrstva bude na vrchu, bude hustejšia a belšia. Pred kŕmením treba jemne premiešať nádobu, aby sa znovu zmiešala s ostatným mliekom. Vyhýbať sa prudkému traseniu mlieka.

Skladovanie mlieka

Miesto skladovania Teplota (˚C) Dĺžka skladovania
Izbová teplota 16-29 Optimálne 3-4 hodiny, max. 6-8h
Chladnička ≤4˚C Optimálne 72 hodín, maximálne 5-8 hodín
Mraznička <-17˚C Optimálne 6 mesiacov, maximálne 12 mesiacov

Príprava na uskladnenie mlieka

 1. Hygiena rúk
  Špinavými rukami možno preniesť vírusy a baktérie, ktoré môžu spôsobiť ochorenie. Materské mlieko s nižším obsahom baktérií v čase odstriekania má nižší rast baktérií počas skladovania a má viac proteínov ako mlieko s vyšším obsahom baktérií.
 2. Odstriekavať mlieko možno rukou alebo odsávačkou
  Pokiaľ sa dodržia primerané opatrenia – umývanie rúk a umývanie jednotlivých častí odsávačky podľa odporučenia výrobcu, nie je rozdiel medzi kontamináciou mlieka pri ručnom a prístrojovom odsávaní. V štúdii porovnávajúcej množstvo tuku v mlieku pri odstriekavaní rukou oproti odsávačke sa nezistil rozdiel.
 3. Nádoby na skladovanie
  Nádoby na skladovanie sa hodnotili v niekoľkých štúdiách. Sklenené aj polypropylénové nádoby majú podobný účinok na adherenciu v tukoch rozpustných látok na povrch nádoby , podobnú koncentráciu IgA, množstvo živých bielych krviniek v uskladnenom mlieku. Použitie polyetylénových nádob sa spájalo s výrazným poklesom (60%) IgA. Kovové nádoby spôsobujú významný pokles počtu buniek a ich životnosti v porovnaní s polyetylénom a sklom. Obavy z kontaminácie mlieka skladovaného v polypropylénových vreckách vyplývajú z možného prepichnutia vrecka, preto by vrecká na uskladnenie mlieka mali byť pevné, dobre uzatvárateľné a skladované na mieste s minimálnym rizikom poškodenia. Obavy sú aj pri skle z dovôdu rozbitia nádoby. Nádoby vyrobené s bisfenolom A, ktorý býva prítomný v plastových nádobách vrátane dojčenských fľašiek, by sa nemali na základe významných dôkazov o ich nežiadúcich účinkoch (pôsobia ako endokrinné disruptory) používať.
 4. Nádoby na uskladnenie materského mlieka nemusia byť sterilizované
  Môžu byť umyté v horúcej mydlovej vode a opláchnuté, alebo umyté v umývačke riadu. Ak nie je dostupné mydlo, uprednostniť vriacu vodu.
 5. Pri odstriekavaní materského mlieka netreba vyhodiť prvé kvapky mlieka
  Nie je vyššia pravdepodobnosť kontaminácie tohto mlieka ako následne odstriekaného.
 6. Prsia/bradavky netreba umývať pred odsávaním.

Uskladnenie materského mlieka

 • Čerstvo odstriekané materské mlieko sa môže krátkodobo bezpečne skladovať pri izbovej teplote (10-29˚C). Rôzne štúdie uvádzajú rôzny optimálny čas pre skladovanie pri izbovej teplote. Vo veľkej miere to závisí od čistoty a techniky odsávania a izbovej teploty. Teplejšie prostredie sa spája s rýchlejším rastom bakteriálnych kultúr v uskladnenom mlieku. Pre izbovú teplotu v rozsahu 27 – 32˚C je rozumný limit 3-4 hodiny. Pre veľmi čisto odstriekané mlieko s nízkym počtom baktérií je vhodné skladovanie 6-8 hodín pri nižších izbových teplotách.
 • Bezpečnosť uskladňovania mlieka pri 15˚C , čo zodpovedá skladovaniu v chladiacej termoske s ľadovým vreckom/modrým vreckom, vyhodnocuje veľmi málo štúdií. Hamosh et al. uvádza, že je to bezpečné pri 15˚C po dobu 24 hodín, vychádza zo štúdie potvrdzujúcej  minimálny rast baktérií v sledovaných vzorkách.
 • Niekoľko štúdií potvrdilo bezpečnosť chladenia mlieka (4˚C) buď vyhodnocovaním baktericídnej kapacity skladovaného mlieka ako markera kvality mlieka alebo meraním bakteriálneho rastu v skladovaných vzorkách. Baktericídna kapacita skladovaného chladeného materského mlieka prudko klesá medzi 48-72 hodinami. Štúdie sledujúce odstriekané materské mlieko s minimálnou kontamináciou v čase odstriekania potvrdzujú bezpečné, nízke hladiny baktériového rastu v mlieku v 72.hodine a dokonca aj po 4-8 dňoch skladovania pri 4˚C.
 • Mrazenie odstriekaného materského mlieka (cca -20˚C) je dokázateľne bezpečné počas minimálne 3 mesiacov. Vitamíny A,E, B, celkové bielkoviny, tuky, enzýmy, laktóza, zinok, imunoglobulíny, lyzozým a laktoferín sú v materskom mlieku po zmrazení zachované. Niektoré štúdie zistili významný pokles vitamínu C v zmrazenom materskom mlieku po 3 mesiacoch. Bakteriálny rast sa v mrazenom mlieku nezistil po dobu minimálne 6 týždňov. Antibakteriálna aktivita mrazeného materského mlieka bola zachovaná po minimálne 3 týždne. Základné zásady mrazenia potravín pri -18˚C znamenajú trvalú bezpečnosť pred bakteriálnou kontamináciou, hoci enzymatické procesy bežiace v potravinách môžu byť prítomné a kvalita mlieka môže byť zmenená. Mrazené materské mlieko má byť skladované vzadu v mrazničke, aby sa pri otváraní dvierok neohrievalo. Všetky nádoby s materským mliekom treba dobre uzavrieť, aby sa predišlo kontaminácii.
 • Skladované materské mlieko môže mať zmenenú vôňu a chuť, spôsobuje to aktivita lipázy, enzýmu štiepiacemu tuk na mastné kyseliny. Toto štiepenie tuku pomáha dojčaťu tráviť materské mlieko, hlavne u nedonosených detí, a nie je škodlivé, hoci niektoré dojčatá také mlieko odmietajú piť. Zahriatie mlieka nad 40˚C sa neodporúča, pretože vedie k strate enzýmovej aktivity.

Použitie skladovaného mlieka

 • Čerstvé mlieko je lepšie ako mrazené. Použiť treba najprv najstaršie mlieko v chladničke alebo mrazničke.
 • Dieťa môže mlieko piť chladné, izbovej teploty alebo zohriate. Dojčatá môžu mať vlastné preferencie.
 • Rozmraziť mlieko je najlepšie v chladničke počas noci, pod tečúcou teplou vodou alebo uložením do nádoby s teplou vodou. Rozmrazovanie v mikrovlnke nie je vhodné pre nerovnomerné rozloženie teploty a zahrievanie. Mikrovlnk klesá počet baktérii podobne ako pri pasterizácii, ale zároveň významne klesá antiinfekčná kvalita a celkové vlastnosti podporujúce zdravie dojčaťa.
 • Zahriatím zmrazeného mlieka na izbovú teplotu klesá schopnosť inhibovať bakteriálny rast, hlavne po 24 hodinách od rozmrazenia. Predtým zmrazené mlieko, ktoré sa rozmrazilo, by po 24 hodinách nemalo byť ponechané v izbovej teplote viac ako pár hodín.
 • O znovuzmrazovaní rozmrazeného materského mlieka nie je dosť informácií. Bakteriálny rast a strata antibakteriálnej aktivity v rozmrazenom mlieku môžu varírovať podľa techniky rozmrazovania, trvania rozmrazovania a množstva baktérií v mlieku v čase odstriekania. Žiadne odporúčania ohľadom zmrazovania rozmrazeného materského mlieka nie sú.
 • Pri pití odstriekaného materského mlieka dochádza k bakteriálnej kontaminácii mlieka z úst dieťaťa. Doba, po ktorú sa môže rozmrazené mlieko použiť, keď už z neho dieťa pilo, nie je stanovená, pretože závisí od mnohých faktorov – teplota miestnosti, bakteriálna nálož pred zmrazením, doba od rozmrazenia. Za rozumné sa považuje po nakŕmení dieťaťa zvyšné mlieko po 1-2 hodinách vyliať.
 • Odstriekané materské mlieko nevyžaduje špeciálne manipulačné opatrenia ako ostatné telesné tekutiny, napr. krv. Môže byť skladované v bežnej chladničke s ostatným jedlom, má byť označené dátumom (a menom dieťaťa, ak je to mimo domácnosti).
 • Nekontaminované materské mlieko obsahuje nepatogénne baktérie, ktoré sa podieľajú na tvorbe novorodeneckej črevnej flóry. Tieto baktérie sú probiotické – vytvárajú v čreve podmienky nepriaznivé pre rast patogénnych organizmov. Ak má matka bolesť prsníkov alebo bradaviek a pôsobí to ako bakteriálna alebo kvasinková infekcia, jej už odstriekané uskladnené mlieko netreba vyhodiť. Ak mlieko vyzerá zrazené, skazené alebo purulentné, nedávať ho dieťaťu.

Neexistuje všeobecne akceptovaný limit pre bakteriálny obsah materského mlieka, navrhuje sa 1x104kolóny tvoriacich jednotiek/ml. S dĺžkou skladovania klesá baktericídna kapacita a stúpa riziko kontaminácie. Neexistujú štúdie skúmajúce kvalitu materského mlieka po 6-12 mesiacoch zmrazenia.

Zdroj: The Academy of Breastfeeding, marec 2010, práca podporená grantom Maternal and Child Health Bureau, U.S. Department of Health and Human Services.