Synagis

Chránime vaše  deti pred  zlým RSV  (respiratory syncycialny vírus). Je to bežný ale veľmi nákazlivý vírus,  šíri sa vzduchom, telesným kontaktom,  dotykom či  bozkávaním. Môže prežívať aj hodiny na pracovnom stole alebo použitej vreckovke.  U starších detí má infekcia príznaky podobné bežnému prechladnutiu .           V útlom veku je častou príčinou infekcií dýchacích ciest, ktoré u pôvodne predčasne… Čítať viac

Čítať viac

Retinopatia nedonosených

Reti – ČO? Retinopatia Čo je to RETINOPATIA? Slangovo ROP-ka, skratka z angl. retinophaty of prematurity, je očné ochorenie, potencionálne oslepujúce, ktoré postihuje nezrelú sietnicu vašich prematúrnikov. Vysvetlenie pojmov: prematúrny = nedonosený, predčasne narodený gestačný týždeň = týždeň, v ktorom nastal pôrod refrakčná chyba = ochorenie oka, t.j. ďalekozrakosť, krátkozrakosť strabizmus = škúlenie sietnica = anatomická časť… Čítať viac

Čítať viac

Informácie pre rodičov a príbuzných hospitalizovaych pacientov

INFORMÁCIE  PRE RODIČOV A PRÍBUZNÝCH HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV   Milí rodičia, narodenie dieťatka je nielen radostná udalosť, ale aj obrovská životná zmena. Ako každá zmena, prináša so sebou stresujúce situácie a  to aj v prípade, že sa Vaše dieťatko narodí zdravé. Ak je hospitalizované na našej klinike, znamená to, že v jeho adaptácii na život nastal problém.  Pre rodiča… Čítať viac

Čítať viac

Moje dieťa ma vývod, čo teraz?!

Nádych – výdych, žiadna panika, všetko sa dá zvládnuť. Čo je to STÓMIA? Slovo pochádza z gréčtiny (ústa), v prenesenom význame znamená otvor, vyústenie, vývod. Rozoznávame 3 základné typy: kolostómia – vývod hrubého čreva ileostómia – vývod tenkého čreva urostómia – vývod močovodu Stómia je okrúhla alebo oválna, červeno-ružovej farby ako sliznica v ústach, nie sú na nej… Čítať viac

Čítať viac

Orofaciálna stimulácia

Orofaciálna stimulácia predstavuje súbor pohybov a úkonov, ktoré napomáhajú rozvoju motoriky tváre, líc, pier, jazyka, podnebia a hltana. Je vhodná pre deti, ktoré majú problémy so saním, prehĺtaním, narušený uzáver pier, poruchy mimiky. Prostredníctvom aktivácie svalov je možné docieliť pokroky v dýchaní, saní, žuvaní, hryzení, prehĺtaníhltaní, pití a postupne aj v reči Orofaciálnu stimuláciu alebo… Čítať viac

Čítať viac

Informácia rodičom o uskladnení materského mlieka pre domáce použitie

  Nádoby na uskladnenie s pevnými stenami, napr. tvrdý plast alebo sklo, mali by mať vzduchotesné uzavretie. na krátkodobé uskladnenie (menej ako 72 hodín) možno používať plastové vrecká špeciálne vyrobené na uskladnenie materského mlieka . Neodporúčajú sa na dlhodobé skladovanie, pretože sa môžu vyliať, prederaviť a ľahšie dochádza ku kontaminácii ako u nádob s pevnými stenami, niektoré dôležité zložky… Čítať viac

Čítať viac

Informácia pre mamičky našich pacientov o odstriekavaní a spracovaní materského mlieka

Mamičky, vaše dieťa sa ocitlo u nás, pretože je nedonosené alebo choré. Preto nemôžete svoje dieťa začať dojčiť alebo pokračovať v dojčení. Do obdobia, kým sa jeho stav nezlepší natoľko, že bude možné ho dojčiť, je však potrebné, aby ste si odstriekavali materské mlieko 8-10-krát denne, aby ste vytvorili a udržali dostatočnú zásobu mlieka. Toto mlieko treba správne… Čítať viac

Čítať viac