V krátkom videu sa dozviete rozdiel medzi tracheotómiou a tracheostómiou, kedy dieťa potrebuje tracheostómiu ako aj aké pomôcky a ďalšiu starostlivosť si bude následne vyžadovať, ako sa tracheostomická kanyla vymieňa, ktoré zmeny zdravotného stavu dieťaťa si vyžadujú lekárske ošetrenie a na ktoré bežné úkony by rodičia mali zamerať svoju pozornosť.

Odkazy na videá spomínané v prezentácii:

Odsávanie tracheostomickej kanyly:
https://www.youtube.com/watch?v=72gW_gJ4rpY

Výmena gázových štvorcov pod kanylou:
https://www.youtube.com/watch?v=fNWsoGp1J-s

Výmena fixačného pásika:
https://www.youtube.com/watch?v=ZijmlD6nUOE

Výmena tracheostomickej kanyly:
https://www.youtube.com/watch?v=Kr_4K-03-AU

Leave a Comment