Chránime vaše  deti pred  zlým RSV  (respiratory syncycialny vírus).

Je to bežný ale veľmi nákazlivý vírus,  šíri sa vzduchom, telesným kontaktom,  dotykom či  bozkávaním. Môže prežívať aj hodiny na pracovnom stole alebo použitej vreckovke.  U starších detí má infekcia príznaky podobné bežnému prechladnutiu .
          V útlom veku je častou príčinou infekcií dýchacích ciest, ktoré u pôvodne predčasne narodených detí môžu mať fatálne následky. U týchto detí vyvoláva zápaly  dolných dýchacích ciest a pľúc, ktoré sa prejavuje, zrýchleným a sťaženým dýchaním až nedostatočným zásobením organizmu kyslíkom (hypoxiou). Asi u 20% predčasne narodených detí je prvým príznakom apnoe (prerušenie dýchania). Je preto veľmi často potrebná hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti a podpora dýchania umelou pľúcnou ventiláciou.   Najohrozenejšou skupinou sú deti od 0 do troch rokov, teda v útlom veku. Najzložitejší je priebeh infekcie u predčasne narodených detí a detí s vrodenými poruchami srdca či pľúc. Liečba je veľmi limitovaná.  Keďže sa jedná o vírus antibiotiká nie sú účinné.  Prvoradá je preto prevencia.

Epidemiologickú štúdie potvrdzujú, že prekonanie závažnej infekcie dolných dýchacích ciest  spôsobené RSV vírusom v dojčenskom veku je vysoko rizikovým faktorom pre vznik  pretrvávajúceho pískania (wheezing) a následne astmy v neskoršom veku.

Keďže v súčasnosti nie je dostupná licencovaná očkovacia látka je najúčinnejšou prevenciou ochorenia a jeho následkov podávanie protilátky, (humanizovaná monoklonálna protilátka Palivizumab), ktorá výrazne redukuje množenie vírusu v  bunkách dýchacích ciest a tým aj závažnosť ochorenia.

Preto v čase maximálneho  výskytu tohto vírusu,  čo je v našich zemepisných šírkach (november  – apríl) podávame  v našej ambulancii  všetkým rizikovým deťom protilátku (Synagis). Podáva sa 5 dávok za sezónu a to 1 x mesačne do svalu, pretože po 20  dňoch začína jej hladina klesať. Deti ju veľmi dobre tolerujú.

Je vysoko účinná. Ak sa vaše dieťatko  po jej podaní  stretne s RSV vírusom, nebude mať žiadne príznaky alebo len mierneho charakteru (nádcha,  zvýšená teplota, pokašliavanie).  Pre predčasne narodené detičky, ktoré spĺňajú nižšie uvedené indikačné kritéria je  aj napriek vysokej cene plne hradená  všetkými zdravotnými poisťovňami.

Je bezpečná.  Počas jedenástich očkovacích sezón sme  v našej ambulancii rizikových novorodencov zaočkovali 620 detí a až na mierne začervenanie alebo opuch v mieste podania sme nezaznamenali žiadne iné závažnejšie nežiadúce účinky. Žiadne z detí nemuselo byť pre RSV infekciu hospitalizované.

   Indikačné  kritéria platné od 1.5.2018

– ak sa vaše dieťatko narodilo pred ukončením 32g.t. a na začiatku sezóny má menej ako 6 mesiacov
– ak sa vaše dieťatko narodilo medzi 33 -35 g.t  a na začiatku sezóny  je mladšie ako 6 mesiacov a spĺňa aspoň 2 z rizikových faktorov
– ak sa vaše dieťatko narodilo medzi 33 -35 g.t  a na začiatku sezóny  je mladšie ako 3 mesiace a spĺňa aspoň 1 rizikový faktor

 rizikové faktory: 

– dojčenie kratšie ako 2 mesiace,
– pôrodná hmotnosť pod 10percentil pre daný gestačný vek alebo menej ako 1500g
– neuromuskulárne ochorenie
– anamnéza závažných dýchacích ťažkosti v novorodeneckom veku
– prepustenie z hospitalizácie počas RSV sezóny  (november – apríl)
– pozitívna rodinná anamnéza hvízdania
– cystická fibróza
– viacplodová gravidita
– počet osôb žijúcich v spoločnej domácnosti viac ako sedem
– pobyt dieťaťa v kolektívnom zariadení preukázaný potvrdením
– deti hospitalizované na Jednotkách intenzívnej starostlivosti narodené pred 32.g.t , ktoré boli  v dokázanom kontakte s pacientom s RSV ochorením.